Man kanske inte gillar uppdragen i Draenor, men man kan inte säga att det inte är vackert!